keskiviikko 1. toukokuuta 2013

Vappuna 2013

Hyvät toverit

Vappu on työväen kansainvälinen juhlapäivä. Tänäkin vappuna osoitetaan mieltä eri puolilla Eurooppaa leikkauspolitiikkaa vastaan. Kansalaisjärjestöt, ammattiliitot ja vasemmistolaiset puolueet kutsuvat ihmisiä toimimaan toisenlaisen Euroopan ja maailman puolesta.

EU:ssa harjoitettu talouskuripolitiikka on suistamassa koko maanosan syvään, pysyvään lamaan. Köyhyys, työttömyys, turvattomuus ja eriarvoisuus ovat kasvaneet harjoitetun politiikan seurauksena. Punainen Risti on julistanut Euroopan kriisialueeksi.

Suomalainen Olli Rehn häärii päällepäsmärinä, vaatien lisää leikkauksia julkisiin menoihin tiukan budjettikurin nimissä. Myös julkisen velkaantumisen peikko nostetaan esiin ja vaaditaan taas lisää leikkauksia. Näyttää, että leikkauspolitiikka on luonut itseään ruokkivan kierteen, jolla uudet leikkaukset voidaan oikeuttaa. Seurauksena on ollut talouden taantuminen koko EU-alueella, Suomenkin teollisuustuotanto on kääntynyt laskuun.

Tämä politiikkaa Euroopassa on oikeutettu Harvardin yliopiston professoreiden Reinhartin ja Rogoffin tutkimustuloksilla. Nyt heidän teoriansa on osoitettu kestämättömäksi. Kaksi viikkoa sitten julkistettiin amerikkalaisen opiskelijan tutkimus, joka osoitti professoreiden tutkimuksen vääristellyksi.
Ensinnäkin heidän tutkimusetiikkansa ja tutkimusaineiston käsittelynsä on ollut tarkoitushakuista. Toisekseen heidän käsityksensä julkisesta velasta ei vastaa modernien rahatalousjärjestelmien todellisuutta. Sen johdosta he eivät kykene määrittämään yksiselitteisesti, mitä tarkoittavat julkisella velalla. Jää kyseenalaiseksi, ymmärtävätkö he edes mitä raha on. Leikkauslinjalla ei ole poliittista, tieteellistä eikä moraalista perustelua, kirjoittavat toimittajat Antti Ronkainen ja Joel Kaltila verkkolehti Revalvaatiossa.

Olli Rehn ja muut valtaeliitin edustajat ovat perustelleet talouskuripolitiikkaa juuri näiden Harvardin professoreiden tutkimuksella julkisen velkaantumisen tuhoisasta vaikutuksesta talouskasvuun. Sieltä tulee myös kestävyysvajeella pelottelu.

Revalvaatio -lehdessä esitellään myöskin Mitterandin hallituksen korkean virkamiehen kertomus, kuinka syntyi  talouskuripolitiikan toinen perälauta, vaatimus korkeintaan kolmen prosentin budjettialijäämästä.

“Keksimme kolmen prosentin tavoitteen alle tunnissa. Laskelmat tehtiin kirjekuoren kääntöpuolelle ilman minkäänlaista teoreettista puntarointia... Tarvitsimme vain helpon säännön, kolme prosenttia? Kolmonen on hyvä, historian karkaisema numero, ja lisäksi se muistuttaa pyhän kolmiyhteyden opista.”
Tämä kolmen prosentin budjettialijäämän sääntö on ollut lähes jumalan sanaa.

”Olemme kriisissä, koska kaikki eivät ole noudattaneet sääntöjä. Uusilla säännöillä olemme korjanneet virheitä ja heikkouksia, siksi on tärkeää, että sitoudumme uusiin sääntöihin.”

Tältä pääministeri Jyrki Kataisen vaatimukselta on nyt pudonnut pohja pois.  Samoin on pudonnut pohja hallitusohjelmaan kirjatulta perälaudalta yhden prosentin alijäämätavoitteesta valtion budjetissa ja velkaantumiskehityksen lopettamisesta. Niillä säännöillä oikeutettiin kehysriihen lisäleikkaukset.
On päivän selvää, ettei näin voida jatkaa. Mikäli tahtoa vakavaan kriisitoimien linjatarkistukseen ei ala löytyä, Euroopasta on pian jäljellä vain muutama pulska koronkiskuri ja kasa savuavia raunioita. Vasemmistolle se on itsemurhapolitiikkaa.

On sanottava olemme erehtyneet, kun politiikan tärkeimmät perusteet ovat osoittautuneet huuhaaksi. Politiikan suuntaa pitää kääntää 180 astetta. Pitää luopua EU:n talouskuripolitiikasta. Laman voittamiseksi on aloitettava elvytys talouskurin sijaan.

Tarvitaan julkisia investointeja asuntojen rakentamiseen, homekoulujen ja sairaaloiden korjaamiseen, raideliikenteen investointeihin, biokaasuun ja muuhun vihreään teknologiaan meidän vapauttamiseksi öljyriippuvuudesta.

Köyhyyden vähentämiseksi perusturva on korotettava 1000 euroon kuukaudessa kaikille, jotka eivät saa työstä tai muuten riittävää toimeentuloa. Verotettavan tulon alaraja on nostettava 1100 euroon kuukaudessa ja säädettävä 1500 euron minimipalkkalaki.

Suomalainen leikkauspolitiikka on ilmennyt erityisesti kuntien valtionapujen leikkauksina. 90-luvun lamasta lähtien niitä on leikattu vuositasolla viisi miljardia euroa. Nykyinen hallitus on leikannut lisää yli miljardilla vuosittain. Leikkaukset on peruttava.

Kuntien valtionapujen korottamiselle ei ole mitään muuta estettä kuin poliittisen tahdon puute. Perusterveydenhoitoonkin pääsy voidaan turvata kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti, jos tahtoa on. Erikoissairaanhoito pitää siirtää kokonaan vaaleilla valittavan maakuntahallinnon hoidettavaksi ja valtion maksettavaksi, kuten monissa maissa jo on.

Kun terveydenhoidon rahoituskriisi ratkaistaan, ei tarvita mitään "jättikunta"uudistusta ja demokratia voi paljon paremmin.

Yritykset jakavat Suomessa tänäkin keväänä keskellä lamaa kymmenen miljardin osingot. Oikeudenmukaisuuden takia niistä on leikattava verotuksella yhteiskunnan käyttöön tuntuva siivu. Harmaa talous ja veroparatiisit on laitettava verolle ja pääomatuloista on alettava periä kuntaveroa. Yhteisöveron alentaminen on peruttava.

Onko sitten mahdollista kääntää politiikan suuntaa 180 astetta? Se vaatii vasemmiston puolueilta linjan tarkistusta. Sen vauhdittamiseksi on käynnissä Euroopan laajuinen liikehdintä, joka jatkuu vapun jälkeenkin.

- Kesäkuun alussa kokoontuu Ateenan Huippukokoukseen yli 150 organisaatiota eri puolilta Eurooppaa – muun muassa ammattiliittoja, sosiaalisia liikkeitä, kansalaisjärjestöjä ja poliittisia toimijoita.  Ne esittelevät yhteisen ohjelman taistelussa demokraattisen ja sosiaalisen Euroopan puolesta.
- Britanniassa yli 1500 edustajaa on ilmoittautunut Vastarinnan koalition  kesäkuussa  Lontoossa järjestämään Kansankokoukseen.
Kansalaisjärjestöjä ja ay-liikettä yhdistävän kokouksen osallistujamäärä on lyhyessä ajassa nelinkertaistunut, ja sille ovat antaneet tukensa useat tärkeät saarivaltion ammattiliitot.
- Satatuhatta ihmistä osoitti mieltään maaliskuussa Irlannissa leikkauspolitiikkaa vastaan. Kamppailu jatkuu Välimeren maissa ja laajenee Itä-Eurooppaan.

Koko mantereen laajuinen liike tulee pakottamaan oikeiston perääntymään ja luopumaan teoreettisesti, poliittisesti ja moraalisesti väärästä politiikasta. Yhteisellä toiminnalla se on mahdollista.
Kun kaikkien maiden työtätekevät liittyvät yhteen!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti