torstai 29. marraskuuta 2012

900 euron perusturva

-->
Punavihreän vasemmiston keskuudessa on kampanjoitu aktiivisesti perustulon puolesta viime vuosina. Ihmiset uneksivat vapautuvansa muutaman satasen perustulolla työn tekemisen pakosta, niin että voisivat toteuttaa itseään ja haaveitaan. Sen sijaan, että raataisivat pätkätöissä ja muissa epävarmoissa työsuhteissa, voisivat todella tehdä valintoja elämässään.
Perustulo- ja kansalaispalkkakeskustelu vauhdittui Suomessa, kun SKP teki Perusturva -aloitteen vuonna 2008. Aloitteen tueksi kerättiin adressia kahteenkin otteeseen ja aloitetta päivitettiin helmikuussa 2011.
Itse asiassa aloite on varsin laaja ja kokonaisvaltainen sosiaaliturvan parantamisen ja köyhyyden vähentämisen ohjelma.

900 euroa puhtaana käteen
Ensiksikin siinä vaaditaan nykyisen sosiaaliturvan tason nostamista 900 euroon kuukaudessa verottomana. Tämä koskisi niin pieniä eläkkeitä, kuin opintorahaa, työttömyyskorvauksia, sairaspäivärahoja ja muitakin pieniä sosiaalietuuksia. Näin sosiaaliturvaa yksinkertaistettaisiin. Samalla sen maksatus siirrettäisiin kelaan, yhdelle luukulle.

Alle 1100 euroa vapaaksi verosta
Toiseksi aloitteessa vaaditaan verotettavan tulon alarajan nostamista 1100 euroon kuukaudessa. Näin ihmiselle elämiseen välttämätön tulo olisi verovapaata. Tämä on vanha SKDL:n aikainen vaatimus ja helpottaisi nopeasti pienituloisten asemaa, eikä vaatisi monimutkaisia selvityksiä.

1500 euron minimipalkka
Kolmanneksi aloitteessa vaaditaan lakia 1500 euron vähimmäispalkasta kuukaudessa normaalista työajasta. Tarvitaan myös eurooppalainen minimipalkka, jotta samasta työstä samassa maassa maksetaan sama palkka. Euroopan vasemmisto on ehdottanut, että se on 60 % kunkin maan keskipalkasta. Tällä pyritään estämään halpatyömarkkinoiden syntyminen. Lisäksi on tapeltava kokoaikatyön puolesta, jolla ihminen tulee toimeen.
SKP vaatii myös työajan lyhentämistä 30 viikkotuntiin ansioita alentamatta. Kannattaisi kokeilla myös 6+6 mallia työajan lyhentämisessä.
Neljänneksi kehitetään Kansaneläkelaitoksesta itsenäinen eduskunnan alainen sosiaaliturvalaitos, jonka hoidettavaksi kootaan ja yhtenäistetään perustoimeentulo- ja eläkejärjestelmät. Näin vapautetaan kuntien sosiaalityöntekijät varsinaiseen työhönsä, auttamaan ihmisiä.

120 euron korotus heti
Viidenneksi uudistus toteutetaan asteittain vähintään neljän vuoden aikana. Välittömästi nostetaan pienimpiä etuuksia 120 eurolla kuukaudessa. Neljän vuoden kuluttua kaikkien etuuksien taso pitää olla vähintään 900 euroa kuukaudessa vuoden 2011 hintatason mukaan.
Ansiosidonnaisten päivärahojen ja perusturvan välistä kytköstä on syytä muuttaa niin, että ansiopäivärahan laskennassa käytetty taitekohta seuraa ansiotason nousua, mutta sen kytkös peruspäivärahan määrään puretaan. Tässä asiassa tarvitaan ay -liikkeessä uudelleen arviointia. SKP:n mallinmukainen perusturvan korotus parantaa työläisten asemaa, kun ei todellakaan tarvitse ottaa vastaan jokaista "paskaduunia".

Terveyskeskusmaksu pois
Palvelumaksujen korotukset kohdistuvat kaikkein raskaimmin niihin, joiden toimeentulo on muutenkin vaikeaa ja joille julkiset palvelut ovat usein erityisen tärkeitä. Suomessa palvelujen käyttäjien omarahoituksen osuus on suurempi kuin useimmissa Euroopan maissa. Palvelusetelien käyttöönotto lisää tätä eriarvoisuutta. Ainakin terveyskeskusmaksu on poistettava ja maksuton joukkoliikenne parantaisi pienituloisten asemaa.

Rahoitussuunnitelma
Aloitteemme on muista poikkeava myös siten, että sen rahoittamiseksi on selväsuunnitelma. Sen toteuttaminen vaatisi nettomääräisesti alle miljardi euroa vuodessa lisää neljän seuraavan vuoden aikana, eli yhteensä vajaan neljän miljardin euron tasokorotuksen toimeentuloturvaan käytettäviin varoihin.
Tällainen uudistus on ehdottomasti tärkeämpi kuin rikkaita ja suuryhtiöitä suosivat verohelpotukset, joihin on käytetty viime vuosina vielä suurempia summia. Köyhyyden ja syrjäytymisen – eli syrjäyttämisen – ehkäiseminen vähentää myöhemmin usein vielä kalliimpana maksuun tulevia laskuja. Toisaalta perusturvan parantamiseen käytettävistä varoista arviolta lähes puolet palaa suoraan valtion ja kuntien kassaan erilaisina välillisinä ja muina veroina.

Rikkaat verolle
Perusturvan rahoittamiseksi rikkaat on pantava verolle. On kiristettävä pääomatulojen ja suurten tulojen verotusta. On palautettava varallisuusvero suurille omaisuuksille ja ruvettava verottamaan pörssikauppaa. Työnantajien työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksut on laitettava pääomavaltaisille yrityksille, niin että pienyritysten maksut alenevat.

Eespäin tiellä taistojen
Tästäkin jutusta huomaa, että perusturvan parantaminen on laaja kysymys. Mutta se myöskin antaa mahdollisuuden käydä monipuolista keskustelua ihmisten kanssa. Tietenkään nämä tavoitteet eivät toteudu hurskailla toiveilla, niiden puolesta on oltava valmis toimimaan. Siinä kamppailussa tarvitaan jokaista meistä. Uskon, että myöskin ay -liike on saatavissa mukaan tähän kamppailuun toisin kuin vähän utooppiselta haiskahtavan perustulon tavoitteluun. Onhan sosiaaliturvan tason nostaminen kaikkien työtätekevien etu ja se todella parantaa mahdollisuutta käydä taistelua riiston vähentämiseksi. Tässä SKP:n esittämässä muodossa se myöskin kaventaa tuloeroja ja siirtää varoja pörssikeinottelusta ja kerskakulutuksesta normaalielämään. Perusturvaa korottamalla parannamme koko yhteiskuntaamme ja saamme paremmin talouden palvelemaan ihmistä, eikä ihmisen taloutta. Kaikki on kiinni poliittisesta tahdosta.
torstai 22. marraskuuta 2012

Kouvolan mummon eurot

-->
Suur -Kouvolan mummoilta ja papoilta on päätetty periä palveluasunnoissa apteekin lääkkeiden lajittelumaksu. Pienituloisen vanhuksen käyttöraha 170 euroa hupenee 50 eurolla. Päätös on tehty lokakuussa yksimielisesti perusturvalautakunnassa, vaikka kaikki puolueet kilvan puhuivat vaaleissa vanhusten puolesta. Päätös on suututtanut vanhusten omaisia.
Tilanne on hyvin kuvaava. Joitakin vuosia sitten nousi kohu Koukkuniemen vanhainkodin huonosta hoidosta. Silloinen ministeri asetti professori Sirkka -Liisa Kivelän selvittämään mikä vanhusten hoidossa olisi kiireellisin tehtävä. Kivelä teki selvityksen parissa kuukaudessa: tarvitaan lisää geriatrian erikoislääkäreitä ja muuta hyvin koulutettua henkilökuntaa, että osataan hoitaa vanhuksia oikein. Reilu vuosi myöhemmin Kivelä oli radion haastattelussa. Toimittajan kysymykseen, mitä on tehty, Kivelä vastasi: ei mitään.

Kirkkain silmin kaikki puolueet lupasivat vaalien alla hoitaa vanhusten ja muidenkin lähipalvelut kuntoon. Totuus on toisenlainen. Nytkin Kataisen hallitus esittää eduskunnalle EU:n talouskurisopimuksen hyväksymistä. Siinä EU -komissio saa oikeuden puuttua Suomen valtion budjettiin. Se tarkoittaa tiukkaa budjettikuria ja Katainen onkin luvannut lisää leikkauksia valtion menoihin. Se taas pahentaa kriisiä ja johtaa uusiin leikkauksiin. Se on samaa politiikkaa, jolla Välimeren maiden talous on ajettu tuhon partaalle. Mistäpä muualta leikataan, kuin jälleen kuntien valtionavuista entisten leikkausten lisäksi. Ja kuntien menoista on valtaosa terveys- sosiaali- ja opetusmenoja. Joten lähipalvelut ovat jälleen uhattuina.

Tiukkaa budjettipolitiikkaa pahentaa koko ajan, kun EU:ssa siirretään Euroopan vakausmekanismilla yksityisiä velkoja julkisiksi, veronmaksajien piikkiin. EVM on yksityinen, Brysselissä toimiva yhtiö, joka pelastaa pankkeja. Sitä johtavat samat pankkiirit, jotka holtittomasti yksityisiä sijoittajia lainoittamalla aiheuttivat velkakriisin EU:ssa. Suomen osuus rahaston pääomasta on yli 12 miljardia euroa. Suomelta voidaan vaatia 11 miljardia euroa rahaston tappioiden maksamiseen riihikuivaa suomalaisten veronmaksajien rahaa, että pankkien omistajien voitot turvataan hamaan maailman tappiin saakka.
Niihin talkoisiin kelpaavat Kouvolan mummonkin eurot.

torstai 15. marraskuuta 2012

Pelko on aseemme

-->
"Pelko on aseeni" oli Alistair MacLeanin ensimmäisiä suomennettuja teoksia valovuosia sitten. Tätä tunnusta voisivat kaikkien maiden valtaeliitit käyttää. Meitä hallitaan pelolla. Taas tänään radion ykkösaamussa valtavirran talousmies todisteli miten olemme veloissamme ja minkälainen kiviriippa julkinen sektori on. Hän vakuutti meille miten, vain työnteko tuo hyvinvointia. Ainoa konkreettinen ajatus työllisyyden parantamiseksi oli, kotitalouksien pitäisi ostaa palveluja ja työllistää näin ihmisiä. Sen sijaan EU:ssa kaavailtu pankkivero on pahasta, asiakkaat sen joutuisivat maksamaan ja Brysselin byrokratian rahoittamiseen tuotto menisi. Ainoakaan tieteellinen tutkimus ei kuulemma tue veron käyttöön ottoa.
Maailman laajuista rahaliikenteen verottamista esitti muuten ensimmäisenä talousnobelisti James Tobin jo vuonna 1972. Vuoden 2008 kriisin jälkeen kansainvälinen Attac -liike alkoi ajaa sitä voimakkaasti. Pienelläkin verolla saataisiin varoja huomattava summa yhteiseen käyttöön ja estettäisiin veroparatiisien toiminta.

Nykyiselle valtavirran ajattelulle julkinen sektori on pahasta lähtöisin, se pitää supistaa mahdollisimman vähiin. Heidän profeettansa, niin ikään talousnobelisti Milton Friedman puhui "yövartija" valtiosta, jossa vain välttämätön järjestyksenpito on valtion toimintaa.
Taloudellisen epävarmuuden oloissa, kysynnän puutteesa eivät yksityiset kuitenkaan investoi, eikä synny uusia työpaikkoja, päinvastoin lopetetaan entisiäkin. Tässä tilanteessa julkiset investoinnit toisivat työtä. Tarvetta on julkisten homerakennusten korjaamiselle, uusien rakentamiselle ja edullisia vuokra -asuntoja tarvittaisiin varsinkin opiskelijakaupungeissa. Raideliikenne vaatisi kehittämistä, uusiutuvaan energiaan pitäisi investoida ja niin edelleen. Leikkaamisen sijaan tarvitaan julkisten palvelujen kehittämistä. Työntekijöitä tarvitaan lisää vanhusten hoidossa, sairaaloissa, kouluissa, lasten päivähoidossa, ympäristönvalvonnassa.

Esteenä on vaatimus tiukasta budjettikurista ja velkaantumisen pelko. Molemmat perustuvat valtavirran talousoppeihin ja ovat vain epätieteellisiä uskomuksia.Näiden oppien mukaan ollaan tuhoamassa koko Kreikan kansantaloutta. Viimeisten uutisten mukaan talous on syöksynyt alas seitsemän prosentin vauhdilla viimeisellä vuosineljänneksellä. Kreikan talous on supistunut koko "apupakettien" ajan.
EU:n talouskurisopimuksella ollaan viemässä koko EU -alue samaan kierteeseen, elleivät tavalliset kansalaiset lähde liikkeelle koko Euroopassa. Kuten tapahtuu Välimeren maissa.

maanantai 12. marraskuuta 2012

Otetaan opiksi Talvivaarasta

-->
Sotkamon Talvivaarassa muhii ilmeisesti Suomen kaikkien aikojen suurin ympäristövahinko. Talvivaara -yhtiön 60 hehtaarin laajuinen kipsisakka -allas on vuotanut pyhäinpäivästä lähtien ja kaivosalueella ympäristöön on levinnyt myrkyllistä vettä pahimmillaan tuhansia litroja tunnissa. Jätevesi sisältää yllin kyllin ainakin sulfaattia, nikkeliä, uraania, kadmiumia ja sinkkiä. Pitoisuudet ovat jopa monikymmenkertaisia päästörajoihin verrattuna.
Vuotoa on tukittu epätoivoisesti ja hätäpatoja on rakennettu, etteivät myrkyt pääsisi vesistöihin. Kuitenkin alueelta vuotanut tuhansia litroja vuorokaudessa myrkyllistä vettä läheisiin järviin. Järvien tila on huono jo entuudestaan kaivoksen päästöjen vuoksi. Katastrofi alkaa olla valmis.
Ministerit vetäytyvät vastuusta virkamiesten ja aikaisemman hallituksen selän taakse. Ympäristöministeri vaan kehottaa paikallisia ihmisiä käräjöimään kaivosyhtiön kanssa - niin kuin rahalla muka saisi vahinkoja korvatuiksi. Uskomaton tilanne.

Miten tähän on tultu? Kuinka on mahdollista, että 1,5 millisen muovin varaan on rakennettu 60 hehtaarin allas nikkelin ja uraanin erottamista varten. Kuinka on ylipäätänsä hyväksytty bioliuotusmenetelmä malmien erottamiseksi kaivoskivestä. Onko tässä mistään muusta kysymys, kuin jälleen lyhytnäköisestä voitontavoittelusta ja yksityistämisestä. Ainakin Pekka Perä on tehnyt hyvän tilin, osti kaivosoikeudet eurolla Outokumpu Oy:ltä ja on jo myynyt osakkeitaan kymmenillä miljoonilla euroilla. Lukuisat virkamiehet ja poliitikot presidenttiä myöten omistavat yhtiön osakkeita, pitihän kaivosteollisuudesta tulla uusi Sampo Suomelle. Perustamisvaiheessa Talvivaaraa tuettiin 130 miljoonalla valtion varoista. Ympäristön valvontaan ei ole riittänyt yhtä miljoonaa.
Työllisyyden nimissä hanketta on markkinoitu päättäjille Kainuussa, työllisyyden nimissä sitä on tukenut ay -liike ja poliittinen vasemmistokin. Eikö olisi korkea aika pysähtyä miettimään mitä olemme tekemässä.

Pitäisikö työväenliikkeessä herätä huomaamaan, että vapaat markkinat eivät kykene voitonhimossaan pelastamaan luontoa tuleville sukupolville. Pitää saada uusi. jämäkämpi kaivoslaki, ettei meitä tehdä siirtomaa -Suomea. Eikö meidän pitäisi vaatia lujempia tuotteita ja metallien parempaa kierrätystä. Eikö jo olisi aika hyväksyä käyttöön vain tuotantolaitokset, joissa on suljettu (veden)kierto? Eikö meidän  pitäisi päästä ohjaamaan taloutta ja tuotantoa, ettei meitä alisteta pelkiksi kuluttajiksi. Jos kokoamme voimamme tämmöisten tavoitteiden taakse, niin uskon että saamme väestön enemmistön tuen ja pystymme toteuttamaan ne. Voimme saada talouden palvelemaan ihmistä, eikä ihmisen taloutta.

torstai 1. marraskuuta 2012

Islannin ilmatilaa valvomaan

-->
  Vuoden 2009 keväällä kirjoitin piirijärjestömme lehteen. Punaisiin Sanomiin allaolevan jutun. Se on tiivistelmä alkuperäisestä Tiedonantajan pääkirjoituksesta samalta talvelta. Tiedonantaja palasi aiheeseen viime keväänä. Jo aiemmin maaliskuussa TA käsitteli Naton provokatorista toimintaa Venäjän rajoilla.  Minusta juttuni on edelleen hyvin ajankohtainen, joten laitan sen kokonaan tähän.

Suomi uuteen NATO-operaatioon?
Suomi turvaamaan Islannin ilmatilaa”, otsikoivat valtalehdet helmikuun alussa, kun Pohjoismaiden ulkoministerit julkistivat tilaamansa ”riippumattoman” ehdotuksen. Sen laadintaan oli Suomesta osallistunut mm. ahkera Nato-propagandisti, professori Tuomas Forsberg ja vihreiden entinen kansanedustaja Ulla Anttila. Siinä esiteltiin ”villejä ehdotuksia”, kuten ulkoministeri Stubb asian ilmaisi, pohjoismaisen sotilasyhteistyön vahvistamiseksi. Mistä on kysymys?
Nato on julistanut arktiset alueet strategisesti tärkeiksi. Asiasta ilmoittanut sotilasliiton tiedottaja sanoi, että Natolla on pitkäaikainen strateginen intressi alueella. Sen korkein johto piti 29. tammikuuta Reykjavikissa asiaa käsittelevän kokouksen. Siihen osallistuivat Naton pääsihteeri, Euroopan joukkojen ylipäällikkö sekä Britannian ja muiden Nato-maiden edustajat. Osanottajalista ei jättäne epäilystä Naton todellisista tavoitteista alueella.
Myös USA:n kansallisessa turvallisuusohjelmassa todetaan, että maalla on perustavanlaatuisia kansallisia intressejä arktisella alueella. Ne on määritelty seuraavasti: ohjuspuolustus, strateginen pelottelu ydinaseilla ja muilla asevoimilla sekä merivoimien turvallisuusoperaatiot.
Arktisen alueen lämpenemisen tuloksena alueen vesistä tulee purjehduskelpoisia sekä siviili- että sotalaivoille. USA, Kanada ja Nato eivät peittele sitä, miksi ne haluavat sijoittaa asevoimia arktiselle alueelle. Ne saapuvat puolustamaan noiden sotilasliiton jäsenten vaatimuksia oikeudesta tämän alueen luonnonrikkauksiin.


Venäjää vastaan?
Arktisella alueella on 90 miljardia tynnyriä hyödyntämätöntä raakaöljyä ja kolmannes maapallon kaasuvarannoista. Venäjä tulee saamaan arktisista esiintymistään puolet kaasuntuotannostaan vuoteen 2030 mennessä. Siksi se on valmis asianmukaisiin toimiin, jos Nato yrittää vaatia aluetta itselleen. Sen avainviesti on seuraava: ”Venäjä ei aio antaa arktista aluetta pois.”
Viisi Pohjoisen jäämeren rantavaltiota, Venäjä, Kanada, USA, Norja ja Tanska, tekivät viime vuonna järkevän päätöksen. Ne aikovat neuvotella arktisen alueen jakamisesta vain olemassa olevien, YK:ssa hyväksyttyjen sopimusten pohjalta. Jos Nato lisää sotilaallisen elementin arktiseen vuoropuheluun, niin uusi levottomuuspesäke saattaa ilmaantua maailmankartalle.


Hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa Suomeen ei katsota kohdistuvan suoranaista sotilaallista uhkaa. Selonteon mukaan sellaisen syntyminen edellyttäisi Suomen joutumista osaksi laajempaa eurooppalaista kriisiä. Siis käytännössä Venäjän ja Naton / EU:n väliseen konfliktiin.
Alexander Stubb ilmoitti, että Suomi harkitsee ”myönteisessä hengessä” myös Nato-maa Islannin ilmavalvontaan osallistumista. Haluaako hän tieten tahtoen työntää Suomea mukaan mahdolliseen suurvaltapoliittiseen selkkaukseen, kun leikittelee ajatuksella pohjoismaisesta sotilasyhteistyöstä, siis Nato-maiden kanssa?
Suomalaista Nato-keskustelua kuvaa hyvin, että kansalaisilta yritetään kaikin tavoin salata tietoa sotilasliiton luonteesta ja puuhista. Vaikeneminen Naton arktisia alueita koskevista hankkeista on tyypillinen esimerkki tiedon pimityksestä. (HK)