torstai 15. tammikuuta 2015

Ekologinen täyskäännös politiikkaan


Uusiutuva energia on noussut vakavaksi vaihtoehdoksi fossiilisista polttoaineista vapautumiseksi maailmassa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat ovat tehneet tieteellisen läpimurron tutkimuksissaan.
-Tutkijoiden mukaan uusiutuvasta energiasta, kuten auringosta ja tuulesta, tulee halvin energiantuotantomuoto viimeistään 10 vuoden sisällä maailman suurimmille energiamarkkinoille Aasiassa. Siinä energia on halpaa, päästötöntä ja riippumatonta. Vastaavanlaisia uusiutuvan energian simulaatioita ei ole Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalouden professorin Christian Breyerin mukaan aiemmin tehty, kertoo Yle.
Ylen mukaan VTT pyrkii selvittämään, miten Suomi voisi olla energiajärjestelmien kehityksen kärjessä. VTT:n johtavan tutkijan Pasi Vainikan mukaan 90 prosenttia uusiutuvan sektorin bisneksestä on muualla kuin aurinkopaneeleissa tai tuuliturbiineissa. Siis esimerkiksi siinä miten sähkö saatetaan hyväksi käytettävään muotoon liikenteelle ja miten sitä varastoidaan.

– Liikenne on ehkä nopeimmin kannattava ja kiinnostavin, koska siellä on paras maksukyky, Vainikka sanoo viitaten esimerkiksi autoilun sähköistämiseen.

Näin siis tutkijat. Jonkinlaisena taustaoletuksena näyttää olevan, että nykyisenlainen törsäävä elämäntapa voidaan säilyttää eteenkin päin.
Ilmaston muutoksen kannalta autoilun hiilidioksidipäästöistä tulee lähes puolet autojen rakentamisesta. Valtaosa autoilusta tapahtuu kaupungeissa ja elinkaarestaan yksityisauto on käytössä kuusi prosenttia. Miksi kaupungit pitäisi ahtaa niitä täyteen?

Siis ilmastonmuutoksen kannalta on järkevintä joukkoliikenteen kehittäminen ja sen siirtäminen raiteille niin laajasti kuin suinkin. Samoin voidaan tehdä tavaraliikenteelle logistiikkaa kehittämällä. Ja luopumalla ylipäänsä tarpeettomasta tavaran rahtaamisesta ympäri maailman kehittämällä paikallista tuotantoa.
Toimivat lähipalvelut ovat myös osa järkevää ilmastopolitiikkaa. Tietenkin meidän koko elämäntapamme kohtuullistaminen on välttämätöntä.

Öljyriippuvuudesta vapautuminen ekologisesti järkevällä tavalla ei tapahdu ilman voimakasta yhteiskunnan ohjausta ja siihen tarvitaan poliittisia päätöksiä. Sen oli sisäistänyt myös Neste Oilin energia-asiantuntija Lauri Kärnä radion ykkösaamussa.

Olen vakuuttunut, että tarvitaan pitkäjänteisiä investointeja uusiutuvan energian ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen järkevään ja suunnitelmalliseen käyttöön. Mittavien julkisten investointien avulla on mahdollista kääntää koko yhteiskunnan infra oikeille, kestävän kehityksen mukaisille raiteille. Se luo kysyntää ja markkinoita innovatiivisille PK-yrityksille. Julkisissa hankinnoissa voidaan suosia uusiutuviin raaka-aineisiin ja uusiutuvaan energiaan perustuvia tuotteita.

Tämän kanssa on täydellisessä ristiriidassa nykyinen julkisen talouden vihaaminen. On hyvin lyhytnäköistä tuijottaa budjettialijäämään, kun samaan aikaan työttömyys kasvaa ja yksityinen teollisuus on kyvytön investoimaan kysynnän ja voittojen puuttuessa. TTIP ja muut vapaakauppasopimukset lisäävät yhtiöiden valtaa julkisen vallan sijaan.

Fossiilisista polttoaineista vapautuminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön siirtyminen, joka on ilmastonmuutoksen kannalta välttämätöntä, vaatii nykyisen politiikan täyskäännöstä. On irtaannuttava EU:n leikkaus- ja talouskuripolitiikasta ja torjuttava TTIP ja muut vapaakauppasopimukset. Siihen tarvitaan ay-liikkeen ja vasemmistopuolueiden yhteistä toimintaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti