torstai 1. marraskuuta 2012

Islannin ilmatilaa valvomaan

-->
  Vuoden 2009 keväällä kirjoitin piirijärjestömme lehteen. Punaisiin Sanomiin allaolevan jutun. Se on tiivistelmä alkuperäisestä Tiedonantajan pääkirjoituksesta samalta talvelta. Tiedonantaja palasi aiheeseen viime keväänä. Jo aiemmin maaliskuussa TA käsitteli Naton provokatorista toimintaa Venäjän rajoilla.  Minusta juttuni on edelleen hyvin ajankohtainen, joten laitan sen kokonaan tähän.

Suomi uuteen NATO-operaatioon?
Suomi turvaamaan Islannin ilmatilaa”, otsikoivat valtalehdet helmikuun alussa, kun Pohjoismaiden ulkoministerit julkistivat tilaamansa ”riippumattoman” ehdotuksen. Sen laadintaan oli Suomesta osallistunut mm. ahkera Nato-propagandisti, professori Tuomas Forsberg ja vihreiden entinen kansanedustaja Ulla Anttila. Siinä esiteltiin ”villejä ehdotuksia”, kuten ulkoministeri Stubb asian ilmaisi, pohjoismaisen sotilasyhteistyön vahvistamiseksi. Mistä on kysymys?
Nato on julistanut arktiset alueet strategisesti tärkeiksi. Asiasta ilmoittanut sotilasliiton tiedottaja sanoi, että Natolla on pitkäaikainen strateginen intressi alueella. Sen korkein johto piti 29. tammikuuta Reykjavikissa asiaa käsittelevän kokouksen. Siihen osallistuivat Naton pääsihteeri, Euroopan joukkojen ylipäällikkö sekä Britannian ja muiden Nato-maiden edustajat. Osanottajalista ei jättäne epäilystä Naton todellisista tavoitteista alueella.
Myös USA:n kansallisessa turvallisuusohjelmassa todetaan, että maalla on perustavanlaatuisia kansallisia intressejä arktisella alueella. Ne on määritelty seuraavasti: ohjuspuolustus, strateginen pelottelu ydinaseilla ja muilla asevoimilla sekä merivoimien turvallisuusoperaatiot.
Arktisen alueen lämpenemisen tuloksena alueen vesistä tulee purjehduskelpoisia sekä siviili- että sotalaivoille. USA, Kanada ja Nato eivät peittele sitä, miksi ne haluavat sijoittaa asevoimia arktiselle alueelle. Ne saapuvat puolustamaan noiden sotilasliiton jäsenten vaatimuksia oikeudesta tämän alueen luonnonrikkauksiin.


Venäjää vastaan?
Arktisella alueella on 90 miljardia tynnyriä hyödyntämätöntä raakaöljyä ja kolmannes maapallon kaasuvarannoista. Venäjä tulee saamaan arktisista esiintymistään puolet kaasuntuotannostaan vuoteen 2030 mennessä. Siksi se on valmis asianmukaisiin toimiin, jos Nato yrittää vaatia aluetta itselleen. Sen avainviesti on seuraava: ”Venäjä ei aio antaa arktista aluetta pois.”
Viisi Pohjoisen jäämeren rantavaltiota, Venäjä, Kanada, USA, Norja ja Tanska, tekivät viime vuonna järkevän päätöksen. Ne aikovat neuvotella arktisen alueen jakamisesta vain olemassa olevien, YK:ssa hyväksyttyjen sopimusten pohjalta. Jos Nato lisää sotilaallisen elementin arktiseen vuoropuheluun, niin uusi levottomuuspesäke saattaa ilmaantua maailmankartalle.


Hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa Suomeen ei katsota kohdistuvan suoranaista sotilaallista uhkaa. Selonteon mukaan sellaisen syntyminen edellyttäisi Suomen joutumista osaksi laajempaa eurooppalaista kriisiä. Siis käytännössä Venäjän ja Naton / EU:n väliseen konfliktiin.
Alexander Stubb ilmoitti, että Suomi harkitsee ”myönteisessä hengessä” myös Nato-maa Islannin ilmavalvontaan osallistumista. Haluaako hän tieten tahtoen työntää Suomea mukaan mahdolliseen suurvaltapoliittiseen selkkaukseen, kun leikittelee ajatuksella pohjoismaisesta sotilasyhteistyöstä, siis Nato-maiden kanssa?
Suomalaista Nato-keskustelua kuvaa hyvin, että kansalaisilta yritetään kaikin tavoin salata tietoa sotilasliiton luonteesta ja puuhista. Vaikeneminen Naton arktisia alueita koskevista hankkeista on tyypillinen esimerkki tiedon pimityksestä. (HK)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti